lt

Facebook reklama

Facebook reklamos sklaidos metodologijoje reikšmingi pasikeitimai įvyko 2014 m. pradžioje. Esmė facebook reklamos pasikeitimuose ta, kad metodologija tapo beveik identiška google reklamos sklaidos metodologijai. T.y. jei iki tol facebook reklamos metodologija rėmėsi savo unikalia logika kurį pakankamai sėkmingai buvo adaptuojama turiniui anglų kalba, tai kitomis kalbos facebook reklamos sklaida vyko gana chaotiškai. jei 2008 – ir 2014 m. periodu nebuvo beveik jokių pasikeitimų facebook reklamoje, tai per 2014 metus jų išties labai daug. Visos naujienos susijusios su dar didesnėmis ir tikslesnėmis galimybės facebook reklamos turinio nukreipime tikslinei auditorijai. Sveikintinas remarketingo, t.y. pakartotinės rinkodaros galimybių pritaikymas facebook reklamoje. Nepaisant labai praturtėjusio facebook reklamos įrankio facebook nesustoja ir žadą dar daugiau galimybių per 2014 metus.

Facebook reklamos kaina
Vyrauja stereotipas, kad facebook reklama yra pigi reklamos priemonė. Norėtume kiek patikslinti facebook reklamos kainos klausimu. Jei atsparos taškas vertinimui yra kiekybiniai rodikliai pasiekiant kiek galima daugiau auditorijos, tada taip facebook reklama išties pigi. Bet tai tinkama tik didiesiems reklamdaviams. Bet vidutinio dydžio įmonėms visgi išmintingesnis dėmesys yra prisistatyti tikslingai auditorijai kuriai aktuali reklamuojama paslauga arba prekė. Tad susikoncentravus ties pardavimais, o ne žinomumu, facebook reklamos savikaina nebetampa tiek „pigi“. Bet susikoncentravimas ties skaičiavimais kokia facebook reklamos kaina tam kad parduot paslaugą ar prekę yra teisingas žingsnis ir mes padėsime Jums už mažiausias savikainas pasiekti Jūsų siekiamų rezultatų.

Administruojame facebook reklamą.

Aiški facebook reklamos kaina.

Siūlome daugybę nestandartinių opcijų.

Teikiame skaidrias ataskaitas.
Dalintis: